BALLISTOL ČISTILO ZA OPTIKO IN LEČE 30mlPovečaj

Ballistol čistilo za optiko 30ml

Za čiščenje optične opreme (strelni daljnogledi, daljnogledi, očala,... itd.). Primerno tudi za plastične leče. Učinkovito odstranjuje prah, umazanijo in prstne odtise.

Razvito v sodelovanju z Leica Sport Optics.

Pršilo s črpalko 30 ml

Več podatkov

Cena: 4,99 €

NEVARNO

 

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 - Povzroča hudo draženje oči

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

 

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P233 - Hraniti v tesno zaprti posodi.

P235 - Hraniti na hladnem.

P264 - Po uporabi temeljito umiti ROKE.

P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P403 + P235 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P405 - Hraniti zaklenjeno.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo RECIKLIRAJTE.

Nova GoricaKranjMurska SobotaKoperLjubljanaMariborKamping centerOnline

izdelek na zalogi

Izdelek ni na zalogi

Če izbranega izdelka ni na zalogi, nas prosimo kontaktirajte v trgovine Lovec ali Kamping Center:

Kategorije: Lov, Stelstvo, Ribolov, Tekstilni izdelki in Prosti čas na e-mail: narocila@koptex.com ali telefon: +386 5 330 86 60

Kategorije: Kamping, Karavaning in Navtika na e-mail: kc@koptex.com ali telefon: +386 5 330 86 90

14 drugi izdelki v isti kategoriji: